RAZISKAVE

 

OVALE pospešeno vlaga v raziskave in razvoj, s ciljem doseganja stabilnosti ponudbe in inovativnosti produktov v (preveč) razgibanem in (zaenkrat) slabo reguliranem tržišču elektronskih cigaret. Svoje izdelke konstantno testirajo in s tem zagotavljajo končnemu potrošniku najvišje standarde kakovosti, zanesljivosti in varnosti.

 

 


Raziskave na elektronskih cigaretah OVALE - Arista Laboratories, FL, USA

Ovale elektronska cigareta, ki se uporablja skupaj s tekočino Ovale,  sprošča le eno tretjino količine nikotina, v primerjavi s tobačno cigareto.

Do te ugotovitve so prišli znanstveniki najpomembnejšega ameriškega laboratorija za testiranje tobačnih izdelkov - Arista Laboratories, FL, USA.

Ugotovitev je rezultat večmesečnega testiranja in sistematičnega zbiranja pridobljenih rezultatov. Meddrugim, so se pri raziskavah uporabljale tudi elektronske cigarete Ovale elips, v kombinaciji s tekočino Ovale Old Black Tobacco, z vsebnostjo nikotina 16mg/ml. Ugotovljeno je bilo, da skupna količina vnosa nikotina, pri intervalu desetih inhaliranj, ustreza cca. 0,3 mg, kar predstavlja le eno tretjino vnosa nikotina, v primerjavi z najmočnejšimi tobačnimi cigareti, pri katerih se sprošča pribl. 0,9 mg. Rezultat je seveda tudi precej pod zakonsko določeno mejo, ki postavlja maksimalno absorbcijo nikotnia na 1 mg za tobačne cigarete.

Pri raziskavi je bila uporabljena standardna metodologija za testiranje tobačnih cigaret z uporabo smoking machine - naprabe, ki simulira inhalacijo tobačnega dima.

 

Vsa uporabljena metodologija in postopki pri navedeni raziskavi, so certificirani ISO. Izvedena je bila množica preizkusov na tako imenovani "napravi za kajenje", na katero so bili nameščeni različni modeli elektronskih cigaret Ovale.

Na vseh modelih elektronskih cigaret, so se tesirale različne Ovale tekočine, z vsebnostima 16 in 9 mg/ml nikotina. Testiranje je potekalo s pomočjo naprave, ki je preko različnih filtrov "inhalirala" paro elektronskih cigaret. Skupina strokovnjakov je nato analizirala nameščene filtre ter ugotavljala vrste, količino in  koncentracijo izpuščenih snovi.

 

AristaLabs je osrednji ameriški laboratorij za testiranje tobačnih izdelkov, katerega se poslužuje med drugimi tudi ameriška Food and Drugs Administration - FDA.

Uradne izsledke o raziskavi, si lahko preberete TU - v ang. jeziku.

 


Raziskave na OVALE tekočinah za elektronske cigarete - Universita Federico II, Napoli, Italija

Snovi prisotne v tekočinah OVALE, za človeški organizem niso škodljive.

Ugotovitve izhajajo iz študje, ki so jo izvedli znanstveniki na oddelku za kemijo Univerze Federico II, v Neaplju.

"V našem raziskovalnem laboratoriju, smo testirali nekaj tekočin blagovne znamke OVALE" pove Dr. Marco Trifuoggi, redni profesor analitične kemije na Univerzi Federico II v Neaplju. Tekočine so na vodni osnovi ter vsebujejo propilenglikol, rastlinski glicerol, naravne arome in v nekaterih primerih, tudi nikotin. V tekočinah smo iskali sledi škodljivih in strupenih snovi, vendar smo z analizo našli zgolj snovi kot so natrij, kalij, kalcij in magnezij, katere so že naravno prisotne v vodi in naravnih aromah. Namen testa je bila tudi ugotovitev konkretnih količin škodljivih in strupenih snovi kot so arzen, mangan, krom, vanadij, svinec itd. Rezultati so pokazali minimalno vsebnost navedenih snovi, kar tudi povsem ustreza namenu uporabe izdelka. Testirali smo tudi prisotnost škodljivih in strupenih organskih topil, klorinatov in kloroformov, kateri bi lahko izhajali iz proizvodnega procesa tekočin. Tudi v tem primeru so rezultati testov jasni. Ovale tekočine, z izjemo opcijskega nikotina, ne vsebujejo nobenih drugih substanc, ki bi lahko kakorkoli škodovale zdravju uporabnikov.

Uradne izsledke o raziskavi, si lahko preberete TU - v ita. jeziku.


 

V tej kategoriji ni izdelkov.
payment methods
Copyright (c) 2001 - 2014 EgoVapo d.o.o. Vse pravice pridržane.